Цвете от късана хартия - това направихме по ЗИП Домашен бит и техникаargo.bg