Час на класа    

Тетрадка по безопасност на движението

 Уважаеми родители,

Във връзка с изработването на маршрутните карти за безопасност на движението по пътя, ви предлагам да използвате картата на града, която ще намерите на този адрес:www.lyaskovets.net/d2_ref2_citymap.html

 argo.bg