Домашен бит и техника    

Учебник по домашен бит и техника    

Приложенията към учебника    

Ножичка     

Лепило    

Материали, необходими за съответната тема

 argo.bg