Котето        

Малко котенце вървяло

и до локвичка се спряло.

Своя образ то видяло

и от радост засияло.

         Мислело, че във водата

е другарят му в играта.

Сърчицето му не трае –

иска му се да играе.

И тогава, в този час,

котето направи...пляс!

В локвичката се намери,

бързичко се начумери!

         Беше станала беда –

         цялото бе вир-вода.

         Но от този весел час

котето стои  у нас.

Вече слуша и не бяга,

вечер в осем то си ляга.

Стана пример в махалата,

но...забрави ли бедата?argo.bg