На теб, дете!       

Очаквах те, мило дете,
да дойдеш ти в класната стая.
С открито и нежно сърце
ний буквите да разгадаем.

Уплашено влезе ти в клас
и беше, тъй плах, неуверен.
Но мина се месец и с теб
си имахме вече доверие.

Подадох ти нежно ръка
да тръгнем из приказни тайни. 
Рисувахме с радост дъга
и пяхме си песни омайни.

Вече можеш ти сам
да пишеш, четеш и да смяташ.
За теб е светът разгадан
ще бъде все тъй необятен!



argo.bg