Училище                                        

Аз в училище се уча, 
за да мога да сполуча.
Тук научих да чета,
до хиляда да броя.

Звънка медното звънче
със примамливо гласче.
Кани всеки ученик
на чина си в този миг.argo.bg