Жабка с шапка      

Намери днес малката жабка
на пътя си сламена шапка.
Помисли си:”Туй пък какво е?
Намерих го – значи е мое!”
    
Дъждец заваля от небето.
Усили се бързо и ето – 
идея дойде й в главата – 
да тръгне на път по реката.

Тя искаше вред да пътува
и с другите да си общува.
Обърна в миг малката жабка
овехтялата сламена шапка.
    
Платно от листенце направи.
От пръчица – мачтата здрава.
И тръгна на дълга разходка
с новата си платноходка.

Понесе я вятърът бавно
към приключение славно.
От сламена прашна находка
заплува днес жабешка лодка.argo.bg