Образователни игри

Игра за безопасен интернет

 https://www.anddro.hit.bg/bez_o_net.htm

Игра със смятане

 https://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/Matematica/prova/lupoELepre.swf  

Детско царство

www-it.fmi.uni-sofia.bg/kids/ 

За първолачета

parvolak.hit.bg 

Игри с числа

www.abc-bg.be/viktorina.html 

Нов сайт със задачи:

math.cilenia.com/bgargo.bg