Седмична програма - І срок - Това не е програмата за 1 клас, но скоро очаквайте обновяване!

           
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Час на класа Бълг.език ФКРУ Физ.възп.и спорт

Математика

ЗИП

2 Околен свят Математика ФКРУ/ Извънкласно четене Бълг.език Бълг.ез.и л-ра /ЗИП
3 Математика Физ.възп.и спорт Математика Четене Четене
4 Четене Английски език Домашен бит Изобр.изк. Музика
5 Музика   ФВС - модул изобр.изк. Английски език
 

 Часовете са до:

       
  11.45 11,20 12,10 12,10 12,10

 

 В А Ж Н О!!!!!

Часът по Извънкласното четене се провежда тогава, когато имаме 2 часа ФКРУ. Той не е всяка седмица, а през седмица. Едната седмица правим преразказ, съчинение и т.н., а следващата седмица в първия час правим поправка на преразказа, а във втория час имаме извънкласно четене. За часа по извънкласно четене ще им поръчвам предварително на кои странички да са чели, за да са подготвени. Ще знаят и по кой автор ще работим, за да носят книжки от същия автор.

 

Разписание на часовете 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

понеделник                         от вторник до петък

1 час  8.00 – 8.35                  1 час  8.00 – 8.40
2 час  8.45 – 9.20                  2 час  8.50 – 9.30
3 час  9.30 – 10.05                 3 час 9.55 – 10.35
4 час  10.25 – 11.00               4 час  10.45 – 11.25
5 час  11.10 – 11.45               5час   11.35 – 12.15

 

 argo.bg