ГРАФИК
на учебното време
през учебната  2013 – 2014 година

 

I срок – 16.09.2013 г. – 04.02.2014 г.

II срок – 05.02.2014 г. – 31.05.2014 г.

Ваканции:

Есенна - 01.11.2013 г. - 03.11.2013 г. вкл.

Коледна – 24.12.2013 г. - 05.01.2014 г. вкл.

Зимна – 01.02.2014 г. - 04.02.2014 г. вкл.

Пролетна – 29.03. 2014 г. - 06.04.2014 г. вкл.

Неучебни дни:

3 март – Национален празник на България

18/19/20/21 април – Великден

1 и 6 май – Ден на труда, Ден на бълг. армия

 

21.05.2014г.- ДЗИ и НВО в 7кл. по БЕЛ

23.05.2014г.- Втори ДЗИ и  НВО в 7кл. по Мат.

В графика на учебното време се включват:
Откриване на учебната година - 16.09.2013 г.   (понеделник)
Училищен праз­ник, посветен на патрона
на училището                     -  10.03.2014 г.  (понеделник)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 argo.bg