Форум за вас, родители

Мнение

Дата: 02.04.2012 | Вложил: МГ

Да, така е, но все пак някои от децата дори не бяха излизали на сцена и притеснението си каза думата. Вместо да кажат точно и ясно наученото, те бързаха да го претупат и колкото се може по-бързо да се скрият. Но да се надяваме все пак, че с времето те ще стават все по-уверени в участията си, а това ще допринесе и за развитие на положителни качества и черти на характерите им. Поне се надявам....

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Да се вложи нов материалargo.bg