Рак

За детето Рак периодът на преминаване от домашната към училищната среда е труден до момента, в който се почувства в свои води, т.е. когато усети, че е харесвано от съучениците си и от учителите. Тогава училището става втори дом за него. Усвояването на учебния материал не върви гладко, на приливи и отливи, със силна привързаност към предмети, които му се отдават. В къщи има нужда от силен родителски контрол, за да бъде изрядно с домашните си.

Лунното дете има склонност да формира чувство за вина по най-дребни поводи, затова трябва да му се отправят забележки по много деликатен начин. То реагира остро на микроклимата в семейството и рязко влошава успеха си, когато отношенията мужду родителите са обтегнати.argo.bg