Изобразително изкуство    

Блок №4 или Скицник    

Моливи, флумастри, пастели, водни бои /според темата/    

Мушама или плат за предпазване на работното място    

Четки за рисуване и съд за вода при рисуване с бои    

 argo.bg