Пролетни цветя

 

 

Цветовете ухаят,

а цветята играят,                                                                                                                                   подухвани от ветреца, 

който слуша щуреца.

 

Минзухари, кукуряци,

вие всички сте юнаци

с вирнати мустаци,

с кривнати калпаци.

 

Ах, че хубав аромат!

Да, и е със ярък цвят.

Туй е пролетният мак,

личице надигнал пак.

 

Нарцисът се заоглежда,

влюбен в свойта красота.

Всяка тичинка преглежда –

най-красив е на света.

 

Ето – палавата роза

е избрала свойта поза.

Щом  ръката подадеш

мигом ще се убодеш.

                

               Ех, че дивна красота!

                Знам, дошла е ПРОЛЕТТА!                          

 argo.bg