Жабчова баба

 

Жабчо винаги разказва

и уж истината казва:

- Имам в Антарктида баба.

Тя е най- прочута жаба.

Най – известна е певица,

Има си над сто дечица.

Във списания я снимат

и за спомен да я имат.

Автографи все раздава,

мисли си, че подмладява.

Тя играе Жулиета,

че е жаба най – напета.

Всички модни фестивали

имат нови ритуали – 

баба лентата прерязва

и умения показва...

Но щом дойде тук при мен,

пак ще уча всеки ден – 

на пианото, защо ли,

и диези, и бемоли.

Трябвало да се старая,

а не само да играя.

  

А жабоците в захлас

отговарят в един глас:

  -    Не плачи, не тъжи,

  ами ти „Ура!” кажи.

  Тази сутрин чете мама

 много спешна телеграма.

 Баба ти от Антарктида

 ще играе днес Аида.

Бързичко се усмихни

 и сълзите избърши.

Грабвай топката завчас

и ела веднага с нас.

                                                                                                                          Вярно ли е туй, не зная,

важно е, че си играят...

      

 argo.bg